Шагыйрә бу ки­тапка тормыш тәҗ­ри­бә­се­нә тая­нып язган фәлсә­фи ши­гырь­лә­рен, якты ли­ри­ка­сын, ро­ба­гыйла­рын һәм җыр текстла­рын тупла­ган. Җыр­ла­ры­ның ха­лык арасында та­ралганна­ры да, ки­лә­чәккә өметлә­неп, аһәң­сазла­рын (компо­зи­торла­рын) көткәннә­ре дә бар. Китап төрле яшь­тә­ге шигъ­ри­ят сө­ю­че­ләргә ад­ресланган. (Мөхәммәтова Ф. Яшәү кыйбласы. – Казан: Рухият, 2012. – 256 б.)  
Татарстан Республикасының халык язучысы, Г.Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты Мөсәгыйт Хәбибуллин әсәрләренең беренче томында “Атилла” романы урын ала. Икенче томына “Кубрат хан”, “Илчегә үлем юк” романнары кертелгән. “Кубрат хан” романында моннан ундүрт гасырлар элек Таман ярымутравында Кубрат хан төзегән Бөек Болгар дәүләтендә христиан, ислам диннәренең көчәюе, мәҗүси йолаларның алар тарафыннан…
Ветеран-шагыйрә Роза Хәлиуллинаның бу китабында ярты гасырдан артык армый-талмый, сызылып иҗат иткән фидакарь хезмәт җимешләренең – күңел хәзинәсенең бер өлеше генә. Шулай да анда бар дөнья сыйган...  (Хәлиуллина Р. Мең дә бер моң: шигырьләр, поэмалар. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2012. – 351 б.)  
Сишәмбе, 26 Февраль 2013 16:41

Р.Фәхреддин “Мәшһүр адәмнәр”

Әле­ге ки­тап­та мәш­һүр та­тар га­ли­ме, та­рих­чы, жур­на­лист, дин һәм җә­мә­гать эш­лек­ле­се Ри­заэд­дин Фәх­ред­дин­нең «Шу­ра» (Ки­ңәш) жур­на­лын­да төр­ле ел­лар­да дөнья күр­гән иҗа­ди ми­ра­сы урын ал­ды.Җы­ен­тык мил­ли мә­га­ри­фе­без, мә­дә­ни­я­те­без, та­ри­хы­быз бе­лән кы­зык­сы­ну­чы­лар­га тәкъ­дим ите­лә. (Фәхреддин Р. Мәшһүр адәмнәр. – Казан: Рухият, 2012. – 376 б.)   
 Әлеге җыентыкка шагыйрә Шәмсия Җиһангирова шигырьләренә төрле елларда композиторларыбыз иҗат иткән җырларның күпчелеге тупланды. (Җиһангирова Ш. Бәхетең үз кулыңда: җырлар. – Казан: Рухият, 2012. – 248 б.)  
Бу китапта авторның төрле елларда язылган шигырьләре туплап бирелә. (Касыйм Х. Йөрәктәге авазлар: шигырьләр. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2012. – 95 б.)  
Җомга, 22 Февраль 2013 15:43

Рәниф Шәрипов “Азатлык көне”

Китапта шагыйрьнең төрле елларда язылган поэмалары (“Азатлык көне”, “Зәйтүнә мәхәббәте”, “Ут” һ.б.) туплап бирелә.  (Шәрипов Р. Азатлык көне: поэмалар. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2012. – 206 б.)  
Страница 16 из 20
Союз писателей РТ